Ina_donacije_final_00166
Ina_donacije_final_00105
Ina_donacije_final_00308
Ina_donacije_final_00643

Humanost, kultura, sport . Još jedan od projekata koji smo radili počevši od razine scenarija. Izazov je bio prikazati široku lepezu INA sponzorstava u 2008. godini koristeći jednostavne grafičke elemente, poput simbola i linija u pokretu. Rezultat je kombinacija računalne 2D animacije i efekata u compositingu.

Scenarij: Kristijan Dulić
Režija: Kristijan Dulić, Saša Budimir
Animacija: Saša Budimir, Goran Mitrović
Dizajn: Saša Budimir, Goran Mitrović

Agencija: DIGITEL
Klijent: INA