Režija: Višnja Skorin
Lutkari: Jadran Grubišić, Marta Bolfan Ugljen 

Agencija: Imago
Klijent: Saponia Osijek