Rođen 1977. u Zagrebu. Pohađao srednju Graditeljsku školu, smjer visokogradnje. Studirao na Višoj građevinskoj školi. 1995. u zagrebačkom studiju Animus počinje raditi na području kompjutorske 2D i 3D animacije. Od tada surađuje u postprodukciji mnogih animiranih filmova i serijala. 1997. počinje raditi u studiju Kenges, gdje je kao glavni animator radio na filmu Plasticat i brojnim TV reklamama. Član je HDFD-a, sekcije animiranog filma.

1995.- 1996. - počinje rad u području kompjutorske 2D i 3D animacije. Iste godine počinje suradnju sa animacijskim studiom ANIMUS, gdje radi kao 3D animator na raznim reklamnim spotovima.
1997. - počinje suradnju sa animacijskim studiom KENGES.
1988.- 1999. - postprodukcija na seriji crtanih filmova “Playway to English”, produkcija Zagreb Film.
1999.- 2000. - postprodukcija na animiranom  filmu “Drvo sunca”, produkcija PLOP.
2000. - postprodukcija na animiranom  filmu “FALIEN”, produkcija PLOP. Izrada špice za animirani film “Nivo 9”, produkcija Zagreb Film.
2001.- 2003. - glavni animator na 3D animiranom filmu “PLASTICAT”, u produkciji studija KENGES te uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
2002. - postaje član HDFD-a, sekcije animiranog filma.
2004. - član žirija na Danima hrvatske animacije, u Zagrebu.
Izrada animacije na lutka filmu “Soldat”, u produkciji studija KENGES.
2005. -  započinje rad na svom autorskom prvijencu, animiranom filmu “OTOK”, u produkciji studija KENGES te uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.
2006. - glavni animator na animiranom filmu Leviatan.
2009. - jedan od suosnivača/drugara 3D2D Animatora, gdje radi kao glavni animator.